Polish versionEnglish versionRussian versionSOT na Facebooku

Spółdzielnia Obrotu Towarowego

Nasza firma specjalizuje się w handlu artykułami mleczarskimi w Polsce i za granicą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy.

  • w marce sot

    PRODUKTY W MARCE SOT

  • WIODĄCA HURTOWNIA NABIAŁOWA W KRAJU

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, 15-959 Białystok, ul. Handlowa 4;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@sot.pl;

3) Cel oraz okres przetwarzania danych:

Podane dane osobowe będą przetwarzane:

Cel Okres przetwarzania
w celu założenia i prowadzenia konta użytkownika w aplikacji eHurtownia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do czasu zgłoszenia prośby o usunięcie konta użytkownika
w celach marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych
w celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem aplikacji eHurtownia oraz jej późniejszego wykonania – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła realizacja umowy sprzedaży
w celach statystycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez okres 5 lat w zakresie adres IP, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony serwisu www.sotlab.pl, rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

7) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji sprzedaży – firmy wysyłkowe;

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.