Polish versionEnglish versionRussian versionSOT na Facebooku

Spółdzielnia Obrotu Towarowego

Nasza firma specjalizuje się w handlu artykułami mleczarskimi w Polsce i za granicą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do podjęcia współpracy.

TARGI WORLD FOOD AŁMATY, KAZACHSTAN 2013

6.08.2014

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego zrealizowała projekt pod nazwą:
„Wzrost eksportu firmy SOT poprzez promocje produktów na rynku kazachstańskim”.

TARGI WORLD FOOD AŁMATY, KAZACHSTAN 05-08 listopada 2013
w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5: Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2: Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wniosek o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym